Valitse Maa
United Kingdom Australia Austria Belgium China Denmark Finland France Germany Italy Netherlands North America Norway Poland Russia Singapore Sweden Switzerland

Tietosuoja HRG:ssä

Niiden HRG:n asiakkaiden matkustajat, jotka ovat vaihtaneet rekisterinpitäjien väliseen suhteeseen, katso Hogg Robinson Groupin tietosuojalausunto.

YLEISKUVAUS

Hogg Robinson Ltd. ja sen osakkuusyhtiöt (jäljempänä yhdessä HRG tai me) suhtautuvat vakavasti tietosuojaan ja yksityisyydensuojaan liittyviin vastuisiinsa. Tässä tietosuojailmoituksessa kuvataan, miten keräämme, käytämme ja luovutamme henkilötietoja liiketoiminnassamme, esimerkiksi:

 • mitä henkilötietoja keräämme ja milloin ja miksi käytämme niitä
 • miten luovutamme tietoja HRG:n sisällä ja palveluntarjoajillemme, valvontaviranomaisille ja muille kolmansille osapuolille
 • miten käytämme evästeitä
 • miten siirrämme henkilötietoja maailmanlaajuisesti
 • miten suojaamme ja säilytämme henkilötietoja
 • mitkä ovat lailliset oikeudet, jotka auttavat sinua hallitsemaan tietosuojaasi
 • miten voit ottaa meihin yhteyttä saadaksesi lisätukea.

 

Olemme vakaasti sitoutuneet suojaamaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi. Säilytämme, käsittelemme ja siirrämme keräämiämme sinua koskevia henkilötietoja, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti, vain sovellettavien lakien, tämän tietosuojakäytännön ja niissä kohteissa määritettyjen ehtojen mukaisesti, joissa henkilötietoja kerätään (Keräämisen ehdot). Jos Keräämisen ehtojen ja tämän tietosuojailmoituksen välillä on ristiriitaisuuksia, Keräämisen ehdot ovat etusijalla.

Henkilötiedoistasi vastuussa oleva HRG:n yksikkö on se HRG:n jäsen, joka on alun perin kerännyt sinulta tietoja tai sinua koskevia tietoja. Tämä on voitu kuvata tarkemmin erillisissä tietosuojailmoituksissa, jotka annetaan siinä yhteydessä, kun kyseinen HRG:n yksikkö kerää henkilötietojasi ensimmäisen kerran, esimerkiksi kun työnantajayrityksesi muodostaa kanssamme palveluihimme liittyvän sopimussuhteen.

Saat lisätietoja HRG:stä, mukaan lukien toimipaikkojen maantieteelliset sijainnit, sivustolta www.hrgworldwide.com tai ottamalla meihin yhteyttä kohdassa Yhteydenotto mainituilla yhteystiedoilla.

Tietosuojailmoitus – Verkkosivustomme kautta kerättävät ja käsiteltävät tiedot

Tämä tietosuojailmoitus koskee tietoja, joita keräämme ja käsittelemme sen verkkosivun tai niiden verkkosivujen kautta, joilla tiedot näkyvät. Se ei koske HRG:n sinulle tai työantajayrityksellesi tarjoamien matkustuspalveluiden yhteydessä tapahtuvaa tietojen keräämistä tai käsittelyä. Niiden osalta HRG:n oikeudet ja velvollisuudet on esitetty näiden palveluiden tarjoamista varten solmituissa sopimuksissa ja/tai erikseen annetuissa tietosuojailmoituksissa.

Jos olet sellaisen HRG:n asiakkaan matkustaja, joka on vaihtanut rekisterinpitäjien väliseen suhteeseen, ja haluat lisätietoja HRG:n sinulle tai työnantajayrityksellesi tarjoamien matkustuspalveluiden yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojesi keräämisestä ja käsittelystä, lue alla oleva Hogg Robinson Groupin tietosuojalausunto.

Verkkosivullamme voi olla ulkoisia linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. Tämä tietosuojailmoitus ei koske kolmannen osapuolen sivustoon liittyvää käyttöäsi.

Mitä henkilötietoja keräämme ja milloin ja miksi käytämme niitä

Milloin keräämme tietoja

Tässä tietosuojakäytännössä kuvataan, mitä henkilötietoja keräämme sinusta, jos:

 

 • käytät jotakin verkkosivuamme (mukaan lukien Sijoittajasuhteet-sivustoamme),
 • otat meihin yhteyttä kohdassa Yhteydenotto mainituilla yhteystiedoilla tai täytät kyselyn tai muun lomakkeen

 

Mitä tietoja keräämme

Voimme kerätä erilaisia sinua koskevia henkilötietoja, esimerkiksi:

 

 • Tiedot, joita annat käyttäessäsi kohdan Yhteydenotto yhteystietoja tai täyttäessäsi kyselyn tai muun sivustollamme olevan lomakkeen (esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero).
 • Jos otat meihin yhteyttä, saatamme tallentaa

 

Sinun on aina annettava täsmälliset henkilötiedot ja sitoudut päivittämään ne tarpeen mukaan jäljempänä kuvatulla tavalla. Lisäksi sitoudut siihen, että päivitysten puuttuessa voimme olettaa, että antamasi henkilötiedot ovat oikein.

Miten käytämme tietojasi

Käytämme meille antamiasi henkilötietoja ottaaksemme sinuun yhteyttä ja tarjotaksemme sinulle pyytämiäsi tietoja tai palveluita sekä hoitaaksemme yhteydenoton yhteydessä esille tulevia asioita ja/tai mahdollistaaksemme Hogg Robinson Groupin yrityksille ja/tai HRG:n yhteistyöverkoston jäsenille yhteydenoton sinuun ja pyytämiesi tietojen tai palveluiden toimittamisen sekä kyseisen yhteydenoton yhteydessä esille tulevien asioiden hoitamisen.

Henkilötietojesi käytön lainmukainen peruste

Keräämme, käytämme ja luovutamme henkilötietojasi vain ollessamme vakuuttuneita siitä, että meillä on siihen asianmukainen lainmukainen peruste. Tällainen käyttö voi olla perusteltua, koska:

 

 • henkilötietojesi käyttö on oikeutettu etumme kaupallisena organisaationa (esimerkiksi, jotta voimme olla sinuun yhteydessä palvelumme sitä vaatiessa ja tehdä parannuksia verkkosivuihimme ja palveluihimme) – näissä tapauksissa huolehdimme aina tiedoistasi asianmukaisella tavalla kunnioittaen tietosuojaoikeuksiasi, ja sinulla on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä; tämä on kuvattu jäljempänä kohdassa Lailliset oikeudet, joiden avulla voit hallita tietosuojaasi; ja/tai
 • henkilötietojesi käyttö on meille välttämätöntä, jotta voimme noudattaa meitä sitovaa asiaankuuluvaa lakia tai määräystä, esimerkiksi antaaksemme veroviranomaisten, lainvalvontaviranomaisten ja/tai sääntelyelimiemme pyytämiä

Jos haluat lisätietoja henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisesta perusteesta, ota meihin yhteyttä kohdassa Yhteydenotto mainittujen yhteystietojen avulla.

 

Miten luovutamme tietojasi

Luovutamme tietojasi tavalla ja tarkoituksiin, jotka on kuvattu seuraavassa:

 

 • Hogg Robinson Groupiin kuuluville yrityksille ja/tai HRG:n yhteistyöverkoston jäsenille edellä olevassa kappaleessa mainittuihin tarkoituksiin sekä muutoin tarpeen mukaan tarjotaksemme sinulle palveluitamme tai hoitaaksemme liiketoimintaamme,
 • kolmansille osapuolille, jotka hoitavat liiketoimintaamme ja toimittavat palveluita. Näihin kuuluu tietojen tallennuksen palveluntarjoajia, joita käytetään toimipaikan toiminnassa ja/tai sen kautta toimitettavien palveluiden tarjoamisessa (näillä palveluntarjoajilla ei ole suoraa pääsyä henkilötietoihin, ellei toimipaikassa ole muuta määritetty),
 • silloin kun meiltä sitä vaaditaan, valvontaviranomaisillemme noudattaaksemme kaikkia sovellettavia lakeja, määräyksiä ja sääntöjä sekä lainvalvonta- ja sääntelyviranomaisten ja muiden valtion virastojen pyyntöjä,

 

 • koko omaisuutemme tai sen osan tulevalle ostajalle tai, mikäli sovellettavissa, Hogg Robinson Groupin kaikkien yhtiöiden tai niiden osan omaisuuden ostajalle, ja
 • siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että vilpittömässä mielessä uskomme, että meiltä sitä vaaditaan omien tai asiakkaidemme ja/tai heidän työntekijöidensä oikeuksien/omaisuuden suojaamiseksi.

 

Miten suojaamme ja säilytämme tietojasi

Tietoturva

Olemme laatineet ja pidämme yllä asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojaustoimia, käytäntöjä ja menetelmiä, joiden tarkoitus on pienentää tietojen vahingossa tapahtuvan tuhoutumisen tai häviämisen tai luvattoman paljastamisen tai tietoihin pääsyn riskiä kyseessä olevien tietojen luonteelle sopivalla tavalla.

Näitä toimenpiteitä ovat mm. salassapitovaatimukset, joita edellytämme henkilöstömme ja palveluntarjoajamme noudattavan, henkilötietojen tuhoaminen tai pysyvä anonymisointi, ellei niitä tarvita enää tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty, sekä tietoverkon ja järjestelmien asianmukainen tietoturva.

Tietojen säilytys

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin niitä perustellusti tarvitaan tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty tässä ilmoituksessa kuvatun mukaisesti. Joissakin olosuhteissa saatamme säilyttää henkilötietojasi kauemmin esimerkiksi lakien, määräysten, verotuksen tai kirjanpidon vaatimusten vuoksi.

Tietyissä olosuhteissa saatamme säilyttää henkilötietojasi kauemmin, jotta meillä on täsmälliset tiedot toiminnastasi kanssamme valitusten tai ongelmien varalta, tai jos meillä on syytä uskoa, että henkilötietoihisi tai toimintaasi liittyy mahdollinen riita-asia.

Evästeiden käyttö

Tietoja evästeiden käytöstä tällä sivustolla on esitetty sivuston kohdassa Evästeiden käyttö.

Siirtäminen eri maiden välillä

Koska HRG toimii maailmanlaajuisesti, henkilötietojasi voidaan siirtää EU:n ulkopuolisiin maihin, myös Yhdysvaltoihin, ja tietoja voidaan säilyttää näissä maissa, joissa on voimassa erilaiset tietosuojamääräykset. HRG varmistaa asianmukaisella tavalla, että henkilötietojen siirtämisessä noudatetaan sovellettavaa lakia suojaten huolellisesti tietosuojaoikeuksiasi ja etujasi, ja siirrot on rajoitettu maihin, joiden tiedetään suojaavan henkilötietoja riittävällä tavalla tai kun olemme vakuuttuneita siitä, että tietosuojaoikeutesi on suojattu muulla tavalla. Huolehdimme tästä siten, että saadessamme tiedonantopyyntöjä lainvalvonta- tai sääntelyviranomaisilta perustelemme nämä pyynnöt huolellisesti ennen henkilötietojen luovuttamista.

Sinulla on oikeus pyytää meiltä lisätietoja suojauskeinoista (mukaan lukien kopio asiaankuuluvista sopimusvelvoitteista), joita käytämme varmistaaksemme henkilötietojesi riittävän suojauksen, kun niitä siirretään edellä mainitulla tavalla.

Sinun oikeutesi

Tietyin poikkeuksin ja joissakin tapauksissa tietojen käsittelyperusteesta riippuen sinulla on tiettyjä oikeuksia henkilötietojesi osalta.

Saatamme pyytää sinulta lisätietoja henkilöllisyytesi vahvistamiseksi ja turvallisuuden vuoksi ennen kuin luovutamme pyytämiäsi henkilötietoja. Pidätämme oikeuden veloittaa tästä lain sallimissa rajoissa esimerkiksi, jos pyyntösi on selvästi perusteeton tai kohtuuton.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä kohdassa Yhteydenotto mainituilla yhteystiedoilla. Lakiin ja muuhun sallittuun harkintaan nojautuen pyrimme kaikin kohtuullisin keinoin toteuttamaan pyyntösi viipymättä tai ilmoittamaan sinulle, jos tarvitsemme lisätietoja pyyntösi täyttämiseksi.

 

Emme välttämättä pysty aina toteuttamaan pyyntöäsi kokonaan esimerkiksi, jos se vaikuttaisi salassapitovelvollisuuteemme muita kohtaan tai jos laki oikeuttaa meitä hoitamaan pyynnön toisella tavalla.

Henkilötietojen käyttöoikeus

Sinulla on oikeus pyytää meitä toimittamaan sinulle kopio hallussamme olevista henkilötiedoistasi ja sinulla on oikeus tietää (a) lähde, josta henkilötietosi on saatu, (b) käsittelyn tarkoitukset, lainmukainen peruste ja menetelmät, (c) kuka on rekisterinpitäjä sekä (d) tahot tai tahojen ryhmät, joille henkilötietojasi saatetaan siirtää.

Oikeus korjata tai poistaa henkilötietoja

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme virheelliset henkilötiedot. Saatamme pyrkiä varmistamaan henkilötietojen oikeellisuuden ennen niiden korjaamista.

Voit myös pyytää meitä poistamaan henkilötietosi rajoitetuissa tapauksissa, kun:

 

 • niitä ei enää tarvita tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty, tai
 • olet peruuttanut lupasi (kun tietojen käsittely on perustunut lupaan), tai
 • tietojen käsittelyn vastustusoikeuden käyttämisen jälkeen (katso jäljempänä oleva kohta Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä), tai
 • tietoja on käsitelty lainvastaisesti, tai
 • HRG:n lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi.

 

Meidän ei tarvitse täyttää henkilötietojen poistamista koskevaa pyyntöäsi, jos henkilötietojesi käsittely on välttämätöntä:

 

 • lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi tai
 • oikeusvaateiden laatimista, esittämistä tai puolustamista

 

Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, kuitenkin vain siinä tapauksessa, että:

 

 • niiden täsmällisyys on kiistanalaista, jotta voimme tarkistaa niiden täsmällisyyden, tai
 • käsittely on lainvastaista, mutta et halua niiden poistamista, tai
 • niitä ei enää tarvita tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty, mutta tarvitsemme niitä edelleen oikeusvaateiden laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen, tai
 • olet käyttänyt oikeuttasi vastustaa käsittelyä ja ohittavan perusteen varmistus on vireillä.

 

Voimme jatkaa henkilötietojesi käyttöä rajoituspyynnön jälkeen:

 

 • saatuamme siihen lupasi tai
 • oikeusvaateiden laatimista, esittämistä tai puolustamista varten tai
 • suojataksemme toisen luonnollisen tai juridisen henkilön

 

Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Voit vastustaa sellaista henkilötietojesi käsittelyä, jonka lainmukaisena perusteena ovat oikeutetut etumme, jos perusoikeutesi ja vapautesi mielestäsi ylittävät oikeutetut etumme.

Jos esität vastustusvaatimuksen, meillä on mahdollisuus osoittaa, että meillä on pakottavia oikeutettuja etuja, jotka ohittavat oikeutesi ja vapautesi.

 

Oikeus saada kopio henkilötietojen suojauskeinoista, joita käytetään oikeudenkäyttöalueesi ulkopuolelle tapahtuvissa siirroissa

Voit pyytää saada kopion niiden suojauskeinojen kuvauksesta tai lähdeviittauksen siihen, joiden alaisuudessa henkilötietojasi siirretään Euroopan unionin ulkopuolelle.

Saatamme laatia tiedonsiirtosopimuksia kaupallisten ehtojen suojaamiseksi.

Oikeus tehdä valitus paikalliselle valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus paikalliselle valvontaviranomaiselle, jos olet huolissasi tavasta, jolla käsittelemme henkilötietojasi.

Vaikka sinulla onkin oikeus ottaa yhteyttä valvontaviranomaiseen milloin tahansa, pyydämme sinua kääntymään ongelmatilanteissa ensin meidän puoleemme asian ratkaisemiseksi

Muutokset

Saatamme tehdä muutoksia tähän tietosuojalausuntoon aika ajoin liiketoimintamme tai lain vaatimusten muuttuessa. Jos teemme olennaisia muutoksia tähän tietosuojalausuntoon, ilmoitamme siitä verkkosivullamme ennen muutosten voimaantuloa ja lähetämme tarvittaessa ilmoituksen muutoksesta suoraan sinulle.

Yhteydenotto

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat tehdä valituksen HRG:stä ja tietosuojasta tai haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä tietosuojavaltuutettuun sähköpostiosoitteeseen GBTPrivacy@amexgbt.com tai postitse osoitteeseen:

Global Privacy Team

American Express Global Business Travel 5 Churchill Place

Canary Wharf London E14 5HU UK

Useimmissa tapauksissa pyydämme sinua esittämään valituksen kirjallisena. Tutkimme valituksesi ja vastaamme yleensä kirjallisesti 30 päivän sisällä valituksen vastaanottamisesta. Jos emme vastaa tai jos olet muuten tyytymätön meiltä saamaasi vastaukseen, sinulla voi olla oikeus tehdä valitus oman maasi valvontaviranomaiselle.

Hogg Robinson Groupin tietosuojalausunto

Tässä Hogg Robinson Groupin (HRG) tietosuojalausunnossa kuvataan, miten voimme kerätä, käyttää, luovuttaa ja käsitellä muulla tavalla henkilötietojasi jonkin konsernimme asiakkaan työntekijänä tai muuna henkilönä, jolle tarjoamme matkustus-, kokous- ja tapahtumapalveluitamme sekä niihin liittyviä tuotteita ja palveluita verkkosivujemme, mobiilisovellustemme, viestintäkanaviemme tai muiden verkko- tai offline- toimintojen kautta rekisterinpitäjien välisessä suhteessa.

Jos olet sellaisen HRG:n asiakkaan matkustaja, jonka rekisterinpitäjänä HRG toimii, tietojasi kerätään ja käsitellään työnantajasi tietosuojalausunnon mukaisesti paitsi niiden tietojen osalta, joita me keräämme ja käsittelemme verkkosivujemme kautta (tarkemmat tiedot on esitetty edellä).

Tietosuojaa koskevat tiedot niiden tietojen osalta, joita keräämme ja käsittelemme verkkosivujemme kautta, on esitetty edellä kohdassa Tietosuojailmoitus – Verkkosivustomme kautta kerättävät ja käsiteltävät tiedot.

 

HRG on American Express Global Business Travel (GBT) -yhtiön kokonaan omistama yhtiö. Jos luovutamme henkilötietojasi GBT:lle tämän tietosuojalausunnon mukaisesti, GBT käsittelee niitä GBT:n tietosuojalausunnon mukaisesti.

Yhteenveto tärkeimmistä kohdista

 

Mitä tietoja

keräämme

Keräämme sinua koskevia tietoja, kun rekisteröit, käytät tai ostat palveluitamme tai teet

niistä tiedusteluja.

Miten käytämme tietojasi Käytämme tietojasi palveluiden tarjonnassa, maksujen käsittelyssä, verkkosivujemme ja sovellustemme hallinnoinnissa, tuotteiden ja palveluiden markkinoinnissa, liiketoiminnan näkemysten luomisessa ja lain noudattamisessa.
 

Miten luovutamme tietojasi

Meillä on sopimus työnantajasi tai matkarahoittajasi kanssa, joka on yritysasiakkaamme, ja luovutamme tietoja heille sekä osakkuusyhtiöillemme, matkatoimittajillemme ja myyjillemme matkajärjestelyjen varaamista ja palveluidemme tarjoamista varten. Emme myy emmekä luovuta tietoja kolmansille osapuolille siten, että he voisivat itsenäisesti markkinoida omia tuotteitaan tai palveluitaan suoraan sinulle.
Markkinointi ja omat valintasi Käytämme tietojasi voidaksemme kohdistaa markkinointia sinulle ja käytämme markkinoinnissa valitsemiasi viestintäkanavia.
Siirtäminen eri maiden välillä Siirrämme tietojasi kotimaasi ulkopuolelle lain sallimissa rajoissa. Riippumatta siitä, mihin henkilötietojasi siirretään, henkilötietosi suojataan tietosuojaperiaatteidemme mukaisesti.
 

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus tietää, käsittelemmekö tietojasi, sekä oikeus saada pääsy tietoihin, korjata tai poistaa tietoja tai vastustaa niiden käyttöä pyydettäessä ja maksutta lain vaatimassa laajuudessa.
 

Muutokset

Ilmoitamme sinulle tähän tietosuojalausuntoon tehtävistä olennaisista muutoksista julkaisemalla lausunnon verkkosivullamme ennen muutosten voimaantuloa ja tarvittaessa ilmoittamalla muutoksen suoraan sinulle.
 

 

 

 

Yhteydenotto

Jos sinulla on kysymyksiä tästä tietosuojalausunnosta, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostilla osoitteeseen GBTPrivacy@amexgbt.com tai postitse osoitteeseen: Global Privacy Team

American Express Global Business Travel 5 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5HU UK

 

Mitä tietoja keräämme

Käyttäjätilin tiedot – Jos otat meihin yhteyttä, rekisteröidyt palveluumme tai vastaanotat palveluita meiltä, keräämme sinua koskevia tietoja. Voit itse antaa meille tiedot, tai tiedot voi lähettää työnantajasi tai matkarahoittajasi. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumerot, työnantaja ja fyysiset osoitteet. Saatamme myös tarvita matkustajien passin numeron, syntymäajan sekä tiedon sukupuolesta. Jos varaamme matkan matkakumppaneillesi, saatamme kerätä vastaavat tiedot heistä.

 

Käyttäjätilin tiedot menevät matkustajaprofiiliisi, johon tallennamme matkasi varaamisessa ja palveluidemme tarjoamisessa tarvittavat tiedot. Voit halutessasi antaa enemmän tietoja matkustajaprofiiliisi, esimerkiksi usein matkustavan käyttäjätunnukset, valtion tunnisteet ja yhteystiedot hätätilanteessa.

Matkustustiedot – Jos varaat matkan meiltä, keräämme matkasi tiedot (kuten lähtö- ja saapumispaikka, lentoyhtiö, hotelli ja auton vuokraus) sekä muita varauksen tekemisessä tarvittavia tietoja. Saatamme myös kerätä erityisryhmiin kuuluvia tietoja esteettömyyden ja ateriatoiveiden varmistamiseksi sekä muiden pyydettyjen palveluiden tarjoamiseksi.

Maksutiedot – Jotta voit maksaa varaukset ja muut toimet palveluidemme kautta, keräämme maksukorttitiedot ja muita maksujen käsittelyssä tarvittavia tietoja.

Tarkka sijainti – Matkareittien tai IP-osoitteen kautta saamiemme karkeiden sijaintitietojen lisäksi saatamme joissakin olosuhteissa kerätä tarkan sijaintitietosi. Voimme saada tiedon mobiilisovellustemme kautta luvallasi. Lisäksi, jos työnantajasi on tehnyt kanssamme sopimuksen hätätilannesijaintipalveluista, saatamme kerätä American Express -yhtiöltä American Express -yrityskorttisi äskettäisten maksutapahtumien sijaintitiedon ja luovuttaa sen työnantajallesi hätätilanteessa (esimerkiksi luonnonkatastrofit) työnantajasi ja American Expressin välisen sopimuksen mukaisesti.

Euroopan laki ja sinun tietosuojasi

Lisätietoja EU:n lakien mukaisista oikeuksistasi Lisätietoja henkilötietojen käsittelyn perusteista Lisätietoja henkilötietojen säilytysajoista

Miten käytämme tietojasi

Tuotteidemme ja palveluidemme tarjoaminen sinulle – Käytämme tietojasi matkasi varaamiseen, kokousten ja tapahtumien järjestämiseen, matkareittien ja laskujen laatimiseen, antaaksemme sinulle tietoja tuotteistamme ja palveluistamme, asiakaspalvelun tarjoamiseen, käyttäjätilisi hallintaan sekä tarjotaksemme sinulle ja työnantajallesi hätätilannepalveluita.

Tuotteidemme ja palveluidemme tarjoaminen yritysasiakkaille – Käytämme tietojasi tarjotaksemme työantajallesi tai matkarahoittajallesi matkustus-, kokous- ja tapahtumapalveluita, konsultointia, liiketoiminnan näkemyksiä ja muita vastaavia palveluita, noudattaaksemme heidän kanssaan solmimiamme sopimuksia, tiedottaaksemme tuotteistamme ja palveluistamme sekä auttaaksemme heitä varmistamaan käytäntöjensä noudattamisen.

Maksujen käsittely – Voimme käyttää tietojasi maksutapahtumien käsittelyyn ja tarjotaksemme sinulle siihen liittyvää asiakaspalvelua.

Verkkosivujen ja mobiilisovellusten hallinta – Käytämme laitetietoja palveluidemme toiminnan ja sisällön valvontaan ja parantamiseen, päivitysten tarjoamiseen, trendien analysointiin ja palveluiden yhteydessä tapahtuvaan käyttöön sekä mitataksemme mainostemme ja tarjoustemme tehokkuutta.

Liiketoimintamme harjoittaminen ja parantaminen – Käytämme tietojasi noudattaaksemme yhtiömme käytäntöjä ja toimintatapoja, kirjanpidollisiin ja taloudellisiin tarkoituksiin, petosten tai rikollisen toiminnan havaitsemiseen, liiketoimintamme ja palveluidemme tuottamiseen, analysointiin ja parantamiseen sekä muuten lain vaatimusten mukaisesti.

Markkinointi ja omat valintasi

Saatamme käyttää henkilötietojasi kertoaksemme sinulle omistamme tai vastaavanlaisten yritysten tuotteista ja palveluista (esimerkiksi ravintolat, kuluttajatuotteet, retket ja huvitukset), voidaksemme selvittää kiinnostuksesi uusiin tuotteisiin ja palveluihin sekä esittääksemme mainossisältöä, joka on räätälöity sinun

 

mielenkiinnon kohteidesi, sijaintisi tai matkareittisi mukaan (luvallasi tai lain sallimissa rajoissa). Voit valita kanavat, joita käytämme markkinoinnissa sinulle, asettamalla haluamasi vaihtoehdot matkustajaprofiilissasi. Jos et enää halua saada meiltä markkinointiviestejä, voit myös estää sen toimimalla viesteissämme esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Lähetämme sinulle myös viestejä, jotka ovat olennaisia palveluillemme; ilmoitamme sinulle esimerkiksi matkastasi, käyttäjätilisi hallintaa koskevista asioista, pyyntöjesi toteuttamisesta tai muista lain vaatimista asioista. Jotkin näistä hallintaa koskevista asioista sisältävät tietoja, jotka esitetään sinulle osana meidän ja työnantajasi tai matkarahoittajasi välistä palvelusuhdetta (esimerkiksi viestit, joiden avulla voit noudattaa heidän matkustuskäytäntöjään). Jos päätät estää markkinointiviestien lähettämisen, saat kuitenkin edelleen nämä hallintaa koskevat viestit.

Miten luovutamme tietojasi

Työnantajasi tai matkarahoittajasi – Sinulle tarjoamamme palvelut perustuvat meidän ja työantajasi tai matkarahoittajasi välisten palvelusopimusten ehtoihin. Luovutamme heille tietojasi, jotta he voivat hoitaa liikematkustustarpeitaan, täyttää huolehtimisvelvollisuutensa työntekijöitään kohtaan ja varmistaa käytäntöjensä noudattamisen. Työnantajasi tai matkarahoittajasi pyynnöstä saatamme luovuttaa tietoja myös heidän myyjilleen.

American Expressin, GBT:n ja HRG-konsernin yhtiöiden sisällä – Luovutamme tietoja American Express

-yhtiölle ja sen tytäryhtiöille, jotta me voimme ja he voivat toimia, analysoida ja parantaa työnantajallesi tai matkarahoittajallesi tarjottavia luottokortti- ja matkustustuotteita ja -palveluita. Luovutamme tietoja myös yhdistetyn GBT- ja HRG-konserniyhtiön sisällä GBT:n ja HRG:n tarjoamien matkustustuotteiden ja

-palveluiden toimittamiseksi ja parantamiseksi. Tietojen luovuttaminen American Expressille, GBT:lle ja HRG:n sisälle noudattaa lakia ja asiankuuluvia sopimussuojauksia.

Matkailualan yhteistyöverkostomme sisällä – Jos matkasi kohdistuu maahan, jossa palveluita tarjoaa jokin paikallisista matkatoimistoistamme, heillä voi olla pääsy käyttäjätilitietoihisi, matkatietoihisi ja muihin sinun tai työnantajasi tai matkarahoittajasi pyytämien matkustuspalveluiden tarjoamisessa tarvittaviin tietoihin.

Matkojen tarjoajat ja muut matkustuspalveluiden toimittajat – Luovutamme tietoja matkojen tarjoajille (esimerkiksi lentoyhtiöille ja hotelleille) ja matkustuspalveluiden toimittajille (esimerkiksi lipunmyyntijärjestelmille ja matkustussovellusten tarjoajille) sekä molempien myyjille tarpeen mukaan matkasi varaamiseksi ja matkaan liittyvien palveluiden tarjoamiseksi sinulle ja työnantajallesi. Emme myy tietoja kolmansille osapuolille siten, että he voisivat itsenäisesti markkinoida omia tuotteitaan tai palveluitaan suoraan sinulle.

Myyjät – Luovutamme tietoja myyjille, jotka suorittavat tehtäviä puolestamme, kuten paikallisten matkatoimistojen verkostollemme, kokous- ja tapahtumasuunnittelijoille, viisumi- ja passipalveluiden tarjoajille, mobiilisovellusten ja ohjelmistojen kehittäjille sekä IT-tuki-, palvelin-, markkinointi- ja viestintäpalveluita ja tiedonkeruuta tarjoaville toimittajille. Näillä toimittajilla on pääsy tietoihin vain tarpeen mukaan tehtäviensä suorittamiseksi heidän kanssaan solmimiemme sopimusten mukaisesti.

Liiketoiminnan näkemykset – Me yhteistyössä GBT:n kanssa yhdistämme monilta ihmisiltä saatuja tietoja tilastokoosteiksi, joista sinua ei voi tunnistaa henkilökohtaisesti. Käytämme näitä tietoja liiketoiminnan trendien ja näkemysten ymmärtämiseen, ja voimme luovuttaa niitä kolmansille osapuolille.

Liiketoiminnan siirrot – Jos neuvottelemme koko yritystä tai sen osaa koskevasta kaupasta tai teemme tällaisen kaupan (esimerkiksi uudelleenjärjestely, fuusio, myynti tai osto), voimme luovuttaa tietoja kauppaan liittyville kolmansille osapuolille lain sallimissa rajoissa.

 

Lain vaatimusten mukaan tai lain sallimissa rajoissa – Voimme luovuttaa tietoja sääntelyviranomaisille, tuomioistuimille ja valtion virastoille, kun se mielestämme on lain, määräyksen tai oikeusprosessin sallimaa tai vaatimaa tai suojataksemme HRG:n tai muiden etuja, oikeuksia tai omaisuutta.

Voimme myös luovuttaa henkilötietoja muille osapuolille sinun ohjeidesi mukaisesti tai luvallasi.

Miten suojaamme ja säilytämme tietojasi

Pidämme yllä kohtuullisia hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä suojauskeinoja tietojesi suojaamisessa luvattomalta pääsyltä ja käytöltä. Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen palveluidemme tarjoamiseksi ja laillisiin liiketoiminnan tarkoituksiin, ellemme ole velvollisia säilyttämään niitä kauemmin lain, määräyksen, riita-asian selvittelyn tai viranomaistutkimuksen vuoksi.

Siirtäminen eri maiden välillä

Voimme siirtää tietojasi kotimaasi ulkopuolella oleville lainkäyttöalueille tarpeen mukaan tässä kuvattuihin tarkoituksiin, myös maihin, joissa tietosuojan taso ei välttämättä ole samanlainen kuin kotimaassasi.

Vastaanottajat sijaitsevat todennäköisesti maissa, joissa HRG ja sen osakkuusyhtiöt sijaitsevat ja lainkäyttöalueilla, joille saatat matkustaa. Tietojen suojaamiseksi siirrot tehdään sovellettavan lain mukaisesti sekä tarvittaessa asianmukaisten sopimusehtojen alaisuudessa. Riippumatta siitä, missä käsittelemme tietojasi, suojaamme niitä tässä tietosuojalausunnossa kuvatulla tavalla ja sovellettavan lain sekä tietosuojaperiaatteidemme mukaisesti.

Sinun oikeutesi

Jos olet luonut käyttäjätilin verkossa ja haluat päivittää meille antamasi tiedot, voit kirjautua käyttäjätilillesi, tarkistaa tiedot ja tehdä niihin muutoksia ja korjauksia. Sinulla voi myös olla oikeus tietää, käsittelemmekö tietojasi, sekä oikeus saada pääsy tietoihin, siirtää, korjata tai poistaa tietoja tai vastustaa niiden käyttöä pyydettäessä ja maksutta. Huomaa, että meidän on mahdollisesti säilytettävä joitakin tietoja asioiden kirjaamista varten ennen pyyntöä mahdollisesti aloittamiesi liiketoimien loppuun saattamiseksi tai muihin tarkoituksiin lain sallimassa laajuudessa.

Muutokset

Saatamme tehdä muutoksia tähän tietosuojalausuntoon aika ajoin liiketoimintamme tai lain vaatimusten muuttuessa. Jos teemme olennaisia muutoksia tähän tietosuojalausuntoon, ilmoitamme siitä verkkosivullamme ennen muutosten voimaantuloa ja lähetämme tarvittaessa ilmoituksen muutoksesta suoraan sinulle.

Yhteydenotto

Jos sinulla on kysymyksiä tai haluat tehdä valituksen HRG:stä ja tietosuojasta tai haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä tietosuojavaltuutettuun sähköpostiosoitteeseen GBTPrivacy@amexgbt.com tai postitse osoitteeseen:

Global Privacy Team

American Express Global Business Travel 5 Churchill Place

Canary Wharf London E14 5HU UK

Useimmissa tapauksissa pyydämme sinua esittämään valituksen kirjallisena. Tutkimme valituksesi ja vastaamme yleensä kirjallisesti 30 päivän sisällä valituksen vastaanottamisesta. Jos emme vastaa tai jos olet muuten tyytymätön meiltä saamaasi vastaukseen, sinulla voi olla oikeus tehdä valitus oman maasi valvontaviranomaiselle.