Valitse Maa
United Kingdom Australia Austria Belgium China Denmark Finland France Germany Italy Netherlands North America Norway Poland Russia Singapore Sweden Switzerland

Privacy Policy

Hogg Robinson

Tietosuojakäytäntö

YLEISTÄ

HRG Nordic Oy (kaupankäyntinimi HRG Finland), Kumpulantie 15, 00520 Helsinki (jäljempänä ”HRG” ja ”me”) suhtautuu vakavasti tietosuojaan ja yksityisyyteen liittyvään vastuuseen. Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, miten keräämme, käytämme ja jaamme henkilötietojasi liiketoimintamme yhteydessä. Kerromme mm.

 • mitä henkilötietoja keräämme sekä miksi ja miten tietoja käytetään
 • miten tietoja jaetaan HRG:n sisällä sekä palveluntarjoajiemme, sääntelyviranomaisten ja muiden kolmansien osapuolten kanssa
 • tarkempia tietoja evästeistä
 • henkilötietojen siirtämisestä maailmanlaajuisesti
 • miten suojaamme ja säilytämme henkilötietoja
 • yksityisyyden hallintaa tukevista laillisista oikeuksistasi
 • miten voit ottaa meihin yhteyden lisäapua varten.

Olemme sitoutuneet vakaasti suojelemaan ja kunnioittamaan yksityisyyttäsi.  Säilytämme, käsittelemme ja siirrämme henkilötietoja, joita sinusta keräämme ja joista olet tunnistettavissa, vain sovellettavien lakien, tämän tietosuojakäytännön ja niiden ehtojen mukaisesti, joita henkilötietoja kerättäessä asetetaan (”keräysehdot”).  Jos nämä keräysehdot ja tämä tietosuojakäytäntö ovat ristiriidassa, noudatetaan keräysehtoja.

Tämä tietosuojakäytäntö koskee kaikkia tietoja, jotka keräämme ja käsittelemme sellaisten verkkosivustojen kautta, joihin käytäntö sisältyy.  Käytäntö ei koske tietojen keräystä tai käsittelyä, joka tapahtuu HRG:n sinulle tai edustamallesi yritykselle tarjoamien matkustuspalvelujen yhteydessä. Tällöin HRG:n oikeudet ja vastuut määritellään sopimuksissa, jotka näiden palvelujen toimittamiseksi tehdään, ja/tai erillisissä tietosuojailmoituksissa.

Lisätietoja HRG:stä, mukaan lukien toimipaikkojen sijainnit, saa osoitteesta www.hrgworldwide.com tai ottamalla meihin yhteyden Ota yhteyttä -kohdan tietoja käyttäen.

Muutokset tietosuojakäytäntöön

Saatamme aika ajoin muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä pitääksemme sen ajan tasalla lain vaatimusten ja liiketoimintamme kanssa. Julkaisemme päivitetyn tietosuojakäytännön sivustolla niin, että olet aina tietoinen siitä, mitä tietoja keräämme, miten niitä käytämme ja missä olosuhteissa saatamme paljastaa niitä, joten tarkista tämän ilmoituksen uusin versio säännöllisesti näiltä sivuilta.

Verkkosivustollamme saattaa olla ulkoisia linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. Tämä tietosuojailmoitus ei koske kolmannen osapuolen sivuston käyttöäsi.

MITÄ HENKILÖTIETOJA KERÄÄMME SEKÄ MIKSI JA MITEN TIETOJA KÄYTETÄÄN

Milloin tietoja kerätään

Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan, mitä henkilötietoja keräämme sinusta, jos

 • käytät verkkosivustoamme
 • otat meihin yhteyden Ota yhteyttä -kohdan tietoja käyttäen tai täytät jonkin sivustolla olevan tiedustelu- tai muun lomakkeen.

Mitä henkilötietoja keräämme ja käytämme, jos käytät sivustojamme tai verkkopalvelujamme

Voimme kerätä sinusta erilaisia henkilötietoja, mm.

 • tiedot, jotka annat käyttäessäsi Ota yhteyttä -toimintoa tai täyttäessäsi jonkin sivustolla olevan tiedustelu- tai muun lomakkeen, (esimerkiksi nimesi, sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi)
 • jos otat meihin yhteyden, voimme arkistoida kirjeenvaihdon.

Sinun on annettava aina oikeat henkilötiedot, ja suostut päivittämään tietoja tarpeen mukaan alla määritellyllä tavalla.  Suostut myös siihen, että jos tietoja ei päivitetä, voimme olettaa, että antamasi henkilötiedot ovat paikkansa pitävät.

Miten henkilötietojasi käytetään

Käytämme antamiasi henkilötietoja voidaksemme ottaa sinuun yhteyden ja toimittaa sinulle pyytämäsi tiedot tai palvelut sekä käsitelläksemme yhteydenoton johdosta esiin nousevat asiat. Käytämme henkilötietoja myös mahdollistamaan sen, että Hogg Robinson Groupiin ja/tai HRG:n kumppaniverkostoon kuuluva taho voi ottaa sinuun yhteyden ja toimittaa sinulle pyytämäsi tiedot tai palvelut sekä käsitellä yhteydenoton johdosta esiin nousevat asiat.

Henkilötietojesi käytön oikeudellinen perusta

Keräämme, käytämme ja jaamme henkilötietojasi vain, kun meillä on mielestämme siihen asianmukainen oikeudellinen perusta. Tämä voi olla jokin seuraavista:

 • Henkilötietojesi käyttö on perusteltu intressimme kaupallisena organisaationa (esim. voidaksemme pyynnöstä olla sinuun yhteydessä palveluihimme liittyen tai parantaaksemme verkkosivustojamme ja palvelujamme). Huolehdimme tällöin tiedoistasi aina asianmukaisella, oikeuttasi yksityisyyteen kunnioittavalla tavalla. Sinulla on myös oikeus vastustaa käsittelyä jäljempänä kohdassa ”Yksityisyyden hallintaa tukevat lailliset oikeutesi” kerrotulla tavalla.
 • Meidän on käytettävä henkilötietojasi, jotta voimme noudattaa lakisääteistä velvollisuuttamme, esimerkiksi antaaksemme vaaditut tiedot veroviranomaisille, lainvalvontaviranomaisille ja/tai sääntelyelimille.

Jos haluat lisätietoja oikeudellisesta perustasta, jonka pohjalta käsittelemme henkilötietojasi, ota meihin yhteys Ota yhteyttä -kohdan tietoja käyttäen.

HENKILÖTIETOJEN PALJASTAMINEN HRG:N SISÄLLÄ JA KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

Jaamme tietojasi seuraavassa kuvatulla tavalla ja seuraaviin tarkoituksiin:

 

 • Hogg Robinson Groupiin kuuluvien yritysten ja/tai HRG:n kumppaniverkostoon kuuluvien kesken edellä olevassa kohdassa määritellyissä tarkoituksissa ja muutoin tarvittaessa voidaksemme toimittaa sinulle palvelujamme tai hoitaaksemme liiketoimintaamme
 • liiketoimintaamme hoitavien ja palveluja toimittavien kolmansien osapuolien kanssa; näihin sisältyvät tietojentallennuspalvelujen tarjoajat, joita käytetään apuna sivuston ylläpidossa ja/tai sivuston kautta tarjottavien palvelujen toimittamisessa (näillä palveluntarjoajilla ei ole suoraa pääsyä henkilötietoihin, ellei sivustolla ole toisin mainittu)
 • tarpeen vaatiessa sääntelyviranomaisten kanssa noudattaaksemme kaikkia sovellettavia lakeja, asetuksia ja sääntöjä tai lainvalvonta-, sääntely- tai muiden valtion viranomaisten pyynnöstä
 • sellaisen tahon kanssa, joka tulevaisuudessa ostaa omaisuutemme, joko osan siitä tai sen kokonaisuudessaan, tai soveltuvin osin Hogg Robinson Groupin omaisuuden, joko sen kokonaisuudessaan tai osan siitä
 • siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että vilpittömästi uskomme sen tarpeelliseksi voidaksemme suojella oikeuksiamme tai omaisuuttamme tai asiakkaidemme ja/tai heidän työntekijöidensä oikeuksia tai omaisuutta.

 

 

 

SUORAMARKKINOINTI JA EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Suoramarkkinointi

Tarjoamme tämän sivuston kautta sinulle helpon tavan valita, haluatko vastaanottaa sähköpostitse HRG:n markkinointimateriaalia, jonka uskomme olevan sinua kiinnostavaa.

HRG rajoittaa suoramarkkinoinnin kohtuulliselle ja oikeasuhteiselle tasolle.  Huolehdimme siitä, että voit aina itse päättää valinnastasi. Jokainen markkinointiviestintää sisältävä sähköpostiviesti antaa mahdollisuuden lopettaa viestien vastaanottamisen muutamalla helpolla toimella.  Vaihtoehtoisesti voit ottaa meihin yhteyden Ota yhteyttä -kohdassa olevia tietoja käyttäen ja lopettaa markkinoinnin vastaanottamisen kaikissa muodoissa.

Evästeet

Tietoa evästeiden käytöstä tällä sivustolla on sivuston evästekäytännössä

HENKILÖTIETOJEN SIIRTÄMINEN MAAILMANLAAJUISESTI

HRG toimii maailmanlaajuisesti. Henkilötietojasi voidaan siirtää maihin ja säilyttää maissa, jotka sijaitsevat EU:n ulkopuolella, Yhdysvallat mukaan lukien, ja joissa sovelletaan erilaisia tietosuojavaatimuksia. HRG pyrkii asianmukaisin toimin varmistamaan, että henkilötietojen siirrot tapahtuvat sovellettavan lain mukaisesti ja huolellisesti niin, että yksityisyyttä koskevia oikeuksiasi ja etujasi suojellaan, ja että henkilötietojasi siirretään vain maihin, joiden on todettu tarjoavan riittävä oikeudellinen suoja, tai niin, että voimme luottaa siihen, että yksityisyyteesi liittyviä oikeuksiasi suojellaan vaihtoehtoisin järjestelyin. Saadessamme tietopyyntöjä lainvalvonta- tai sääntelyviranomaisilta tarkistamme pyynnöt huolellisesti ennen kuin mitään henkilötietoja paljastetaan.

Sinulla on oikeus ottaa meihin yhteys ja pyytää lisätietoja käyttämistämme turvatoimista (mukaan lukien kopio asiaankuuluvista sopimussitoumuksista) varmistaaksesi, että henkilötietosi on suojattu asianmukaisesti, kun niitä siirretään yllä mainitulla tavalla.

MITEN SUOJAAMME JA SÄILYTÄMME TIETOJASI

Tietosuoja

Olemme ottaneet käyttöön ja ylläpidämme asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia turvatoimia, käytäntöjä ja menettelyjä, jotka on suunniteltu vähentämään tietojen tahattoman tuhoutumisen tai menetyksen sekä luvatta paljastumisen tai käytön riskiä asianmukaisella tavalla tietojen luonne huomioon ottaen. Näihin toimiin sisältyvät muun muassa luottamuksellisuusvaatimusten asettaminen henkilöstöllemme ja palveluntarjoajillemme, henkilötietojen tuhoaminen tai pysyvä anonymisointi, jos tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joihin ne kerättiin, sekä asianmukaiset verkon ja järjestelmän suojaustoimet.

Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin kohtuudella tarpeen niissä tarkoituksissa, joihin tiedot kerättiin, kuten tässä ilmoituksessa on kerrottu. Joissakin tilanteissa saatamme säilyttää henkilötietojasi pidemmän aikaa, esimerkiksi jos se on tarpeen lain, asetuksen tai vero- tai kirjanpitovaatimusten noudattamiseksi.

Erityistapauksissa saatamme säilyttää henkilötietojasi pidemmän aikaa, jotta meillä on asianmukaiset tiedot kanssakäymisistämme valitus- tai ongelmatapauksissa tai jos meillä on kohtuullinen syy uskoa, että on olemassa mahdollisuus oikeusriitaan, joka liittyy henkilötietoihisi tai asioihisi.

YKSITYISYYDEN HALLINTAA TUKEVAT LAILLISET OIKEUTESI

Joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta ja tietyissä tapauksissa suorittamistamme käsittelytoimista riippuen sinulla on määrättyjä henkilötietoihisi liittyviä oikeuksia.

Ennen kuin paljastamme pyydetyt henkilötiedot sinulle saatamme pyytää sinulta lisätietoja varmistaaksemme henkilöllisyytesi ja turvallisuussyistä. Pidätämme oikeuden veloittaa lain sallima maksu, jos esimerkiksi pyyntösi on selvästi perusteeton tai kohtuuton.

Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyden Ota yhteyttä -kohdan tietoja käyttäen. Oikeudelliset ja muut sallitut näkökohdat huomioiden pyrimme kaikin kohtuullisin toimenpitein noudattamaan pyyntöäsi viiveittä tai ilmoittamaan sinulle, jos tarvitsemme lisätietoja pyyntösi toteuttamiseksi.

Emme ehkä aina pysty toteuttamaan pyyntöäsi täysin, jos esimerkiksi pyyntösi toteuttaminen vaikuttaisi vaitiolovelvollisuuteemme muita kohtaan tai jos meillä on laillinen oikeus käsitellä pyyntö eri tavalla.

Henkilötietojen saantioikeus

Sinulla on oikeus pyytää, että toimitamme sinulle kopion sinusta säilyttämistämme henkilötiedoista, ja sinulla on oikeus saada tietää (a) henkilötietojesi lähde, (b) käsittelyn tarkoitukset, laillinen perusta ja menetelmät, (c) rekisterinpitäjä sekä (d) tahot tai tahojen kategoriat, joille henkilötietojasi saatetaan siirtää.

Oikeus korjata tai poistaa henkilötiedot

Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme virheelliset henkilötiedot. Saatamme pyrkiä tarkistamaan henkilötietojen oikeellisuuden ennen niiden korjaamista.

Voit myös tietyissä olosuhteissa pyytää, että poistamme henkilötietosi, jos

 • tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joihin ne kerättiin, tai
 • olet peruuttanut suostumuksesi (jos tietojen käsittely perustui suostumukseen) tai
 • noudatetaan pätevää vastustamisoikeutta (katso ”Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä” jäljempänä) tai
 • tietoja on käsitelty laittomasti tai
 • HRG:hen liittyvän oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi.

Meillä ei ole velvollisuutta noudattaa henkilötietojen poistopyyntöäsi, jos henkilötietojesi käsittely on tarpeellista

 • oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi tai
 • oikeusvaateiden laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä

Voit pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, mutta vain jos

 • tietojen oikeellisuus on kiistanalainen, jotta voimme tarkistaa oikeellisuuden, tai
 • käsittely on lainvastaista, mutta et halua, että tiedot poistetaan, tai
 • tietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon ne kerättiin, mutta niitä tarvitaan edelleen oikeusvaateiden laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen, tai
 • olet käyttänyt vastustamisoikeutta ja pakottavien syiden tarkistus on kesken.

Voimme jatkaa henkilötietojesi käyttöä rajoittamispyynnön jälkeen seuraavissa tapauksissa:

 • jos meillä on suostumuksesi tai
 • oikeusvaateiden laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen tai
 • toisen luonnollisen tai oikeushenkilön oikeuksien suojelemiseen.

Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä

Voit vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, vaikka käsittelyn oikeudellisena perustana on perusteltu intressimme, jos uskot, että perusoikeutesi ja -vapautesi voittavat painoarvossaan perustellun intressimme.

Jos esität vastalauseen, meillä on mahdollisuus osoittaa, että meillä on päteviä perusteltuja intressejä, jotka ohittavat oikeutesi ja vapautesi.

Oikeus saada kopio turvatoimista, joita käytetään, kun henkilötietoja siirretään oman lainkäyttöalueesi ulkopuolelle

Voit pyytää saada kopion tai selvityksen turvatoimista, joita käytetään, kun henkilötietojasi siirretään Euroopan unionin ulkopuolelle.

Saatamme peittää osia tiedonsiirtosopimuksista suojellaksemme kaupallisia ehtoja.

Oikeus tehdä valitus paikalliselle valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus paikalliselle valvontaviranomaiselle, jos olet huolissasi siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi.

Pyydämme kuitenkin, että yrität ratkoa mahdolliset ongelmat ensin yhdessä kanssamme, vaikka sinulla onkin oikeus ottaa koska tahansa yhteys valvontaviranomaiseen.

OTA YHTEYS

Jos sinulla on tämän ilmoituksen tai tietosuojalakien noudattamiseemme liittyviä kysymyksiä, huolenaiheita tai valituksia tai jos haluat käyttää oikeuksiasi, kehotamme sinua ottamaan meihin ensin yhteyden sivuston Ota yhteyttä -toiminnolla. Tutkimme valitukset ja kiistat ja yritämme ratkaista ne sekä pyrimme kohtuullisella vaivannäöllä noudattamaan toivettasi käyttää oikeuksiasi niin pian kuin mahdollista ja joka tapauksessa tietosuojalakien määräämässä ajassa.

Yhteyden ottaminen tietosuojaviranomaiseen

Sinulla on oikeus koska tahansa tehdä valitus paikalliselle (ts. asuinpaikkasi, työpaikkasi tai väitetyn rikkomuspaikan) tietosuojaviranomaiselle. Pyydämme kuitenkin, että yrität ratkoa mahdolliset ongelmat ensin meidän kanssamme ennen asian siirtämistä paikalliselle valvontaviranomaiselle.