Valitse Maa
United Kingdom Australia Austria Belgium China Denmark Finland France Germany Italy Netherlands North America Norway Poland Russia Singapore Sweden Switzerland

Suomalaiset tekevät syksyn aikana useita vapaa-ajanmatkoja

30. syyskuuta 2016

Rahaa kuluu matkoihin vähintään saman verran kuin viime vuonna. Aktiivisimpia matkailijoita ovat työssäkäyvät pariskunnat. Koulujen syyslomat saavat myös perheet liikkeelle. Matkat varataan useimmiten matkatoimiston, matkanjärjestäjän tai matkailupalvelun tuottajan nettisivuilta.

Suomalaiset ovat liikkuvaista kansaa. Se käy selvästi ilmi Suomen matkatoimistoalan liiton (SMALin) yhdessä jäsenyritystensä kanssa tekemästä syyslomakyselystä. Noin kaksi kolmasosaa matkustuskyselyyn vastanneista aikoo tehdä syksyn aikana yhden tai useamman matkan joko kotimaassa tai ulkomaille. Suosituimpana kohdealueena ovat Euroopan ranta- ja kaupunkikohteet, joihin matkan on varannut noin 60 prosenttia kyselyyn vastanneista. Rahaa syyslomamatkoihin laittaa 63 prosenttia matkalle lähtevistä yhtä paljon tai enemmän kuin viime vuonna. Yli tuhat euroa matkoihin arvioi käyttävänsä peräti 43 prosenttia vastanneista. Noin 500-1000 euroa arvelee matkoihin käyttävän 28 prosenttia vastanneista ja sama prosentti vastaajia käyttää rahaa alle 500 euroa syksyn matkoihin.

Puolison tai kumppanin kanssa matkustavat näyttäisivät olevan aktiivisin matkailijaryhmä, lähes 50 prosenttia kyselyyn vastanneista. Näiden matkailijoiden matkat suuntautuvat muita ryhmiä yleisemmin Euroopan- ja kaukokohteisiin ja ne ovat kestoltaan pidempiä, usein yli seitsemän päivän mittaisia. Suosittuja ovat tämän, suurimmaksi osaksi yli 40-vuotiaiden, ryhmän keskuudessa myös kotimaanmatkat. Matka taittuu kohteesta riippuen lentäen, laivalla tai omalla autolla.

Myös kolme neljäsosaa sinkkuvastaajista kertoo aikovansa matkustaa joko yksin tai ystävien kanssa ja loputkin vastaajat harkitsevat matkan varaamista. Kohteena tämän suurimmalta osin työssäkäyvistä ja eläkeläisistä muodostuvan ryhmän matkaajista on Eurooppa tai kotimaa, ja enemmistö myös heistä aikoo viipyä matkalla yli viikon.

Perheiden matkustus on perinteisesti keskittynyt lokakuun syyslomaviikkoihin ja matkojen kirjo on ollut muita vertailuryhmiä suurempi. Perheiden matkavarausten tekeminen kuitenkin jää selvästi kahta aiemmin mainittua ryhmää myöhäisemmäksi, mikä todennäköisesti näkyy myös tämän kyselyn tuloksissa, niin kohteiden kuin matkan keston ja matkakumppanien osalta.

– Perheiden lomat suuntautuvat muita ryhmiä useammin kotimaan kohteisiin sekä Suomen lähialueille, Baltiaan ja Pohjoismaihin. Päätökset laivamatkan tai oman auton käyttöön perustuvan matkan varaamisesta tehdään suhteellisen lähellä matkan alkua. Sen vuoksi ei ollut yllätys, että perheistä moni vielä harkitsee matkalle lähtöä, toteaa Suomen matkatoimistoalan liiton toimitusjohtaja Heli Mäki-Fränti.

Matkustava kansa varaa matkansa usein netissä. Noin 55 prosenttia kyselyyn myönteisesti vastanneista ilmoittaa varanneensa matkapaketin matkanjärjestäjän tai matkatoimiston verkkosivuilta ja lähes 50 prosenttia on varannut majoituksen ja / tai kuljetuksen omatoimisesti verkosta matkailupalvelun tuottajan sivuilta. Noin 15 prosenttia vastanneista on varannut matkansa soittamalla tai vierailemalla matkamyyjän palvelupisteessä.

– Mielenkiintoisten matkakohteiden ja matkojen etsiminen verkosta niin tietokoneiden, tablettien kuin älypuhelinten kautta lienee suomalaisten suosituimpia ajanviettotapoja. Verkosta löytyvät myös useimmat matkailupalveluiden ja matkojen myyjät. Henkilökohtaista palvelua ei kuitenkaan ole unohdettu. Sen todistavat sekä asiakkaiden kommentit asiantuntevan asiakaspalvelun tärkeydestä että verkossa toimivien matkamyyjien chat-palveluiden lisääntymisestä, muistuttaa Heli Mäki-Fränti.

Syyslomakyselyn toteutti Suomen matkatoimistoalan liitto SMAL yhdessä jäsenyritystensä kanssa. Kyselyä ovat jakaneet sosiaalisen median ja internet-sivujen kautta niin matkatoimistot ja matkanjärjestäjät kuin muut matkailualan toimijat kuljetusyhtiöistä ja muista matkailupalveluiden tuottajista matkailualan oppilaitoksiin. Vastauksia 12.–22.9.2016 toteutettuun kyselyyn saatiin 1 386.

Lähde: SMAL

Takaisin Uutiset